Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 3,2% στην Κύπρο το 4ο τρίμηνο 2020

0

Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά + 3,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά + 3,3% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά + 1,6% και + 1,8% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο η τριμηνιαία αύξηση του συνολικού ωριαίου κόστους εργασίας ήταν + 3,2%, η μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά + 2,3% και η μη μισθολογική συνιστώσα κατά + 7,2%.

Οι δύο κύριες συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και οι μη μισθολογικές δαπάνες. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά + 3,5% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά + 1,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 2,2% για τους μισθούς και τους μισθούς και -0,3% για τη μη μισθολογική συνιστώσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ