Στο 0% διατηρεί η ΚΤ το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου

0

Στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία, παραμένει το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Απριλίου 2022 – 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ), η οποία «δεν έκρινε αναγκαία την προσαρμογή του ποσοστού».
 
Όπως αναφέρει η ΚΤ, βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap)  χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -61,5.
 
Προσθέτει ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -58,2.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ