Πρέσβεις στην Κύπρο σημειώνουν την σημασία παρουσίας των γυναικών στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού

0

Την σημασία της παρουσίας των γυναικών στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού επισημαίνουν τέσσερις Πρέσβεις που υπηρετούν στην Κύπρο.

«Η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης μελλοντικής διευθέτησης» (Ψήφισμα 2561 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 29 Ιανουαρίου 2021). Αυτό ήταν το πολύ σαφές μήνυμα που έστειλε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους το οποίο εμείς -μερικοί επιτόπιοι φίλοι της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην Κύπρο- θα θέλαμε να επισημάνουμε», αναφέρεται σε ανακοίνωση την οποία υπογράφουν οι Sam Beever, Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κύπρο, Deirdre Ní Fhallúin, Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο, Elke Merks-Schaapveld, Πρέσβης της Ολλανδίας στην Κύπρο και Anders Hagelberg, Πρέσβης της Σουηδίας στην Κύπρο.