Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «INDIA-CYPRUS Business Cooperation and Investment Opportunities

0

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «INDIA-CYPRUS Business Cooperation and Investment Opportunities Highlighting Health, Information Communication Technology (ICT) and Agriculture Sectors». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Κυπρο-Ινδικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, ο οποίος ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 24 Μαρτίου 2021.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο συνέδριο εκδήλωσαν ενδιαφέρον πέραν των 350 κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ινδία και την Κύπρο, μελών του Κυπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, επενδυτών, επιχειρηματιών και ανώτερων στελεχών από τους τομείς της Υγείας, των ΤΠΕ (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Ε&Α), καθώς επίσης και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τον γεωργικό τομέα, διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων εταιρειών και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ