Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογ/σμούς για 2019

0

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης), Διάταγμα του 2021  (ΚΔΠ 111/2021), η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς  (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2019, παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Πηγή: ΚΥΠΕ