Να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στην εργοδοτική πλευρά αποφάσισαν σε Πανσυνδικαλιστική οι εργαζόμενοι στον ΚΟΑ

0

Στην απόφαση όπως δοθεί μια τελευταία ευκαιρία στην εργοδοτική πλευρά να συνεργαστεί και να διαβουλευτεί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατέληξε η Πανσυνδικαλιστική Γενική Συνέλευση των  συντεχνιών (ΟΙΥΚ-ΣΕΚ), (ΣΥΚΟΑ-ΟΗΟ-ΣΕΚ) και (ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ), που δραστηριοποιούνται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Advertisement

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ