Φορολογικό κίνητρο σε εταιρικούς επενδυτές για χρεόγραφα εισηγμένα στο χρηματιστήριο

0

Τη διεύρυνση του μειωμένου συντελεστή 3% αναφορικά με την έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε τόκους εισπρακτέους από χρεόγραφα, ώστε να επωφελούνται και εταιρικοί επενδυτές πέραν από φυσικά πρόσωπα, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
 
Το Υπουργείο Οικονομικών έφερε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, στο οποίο -όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου- γίνεται διεύρυνση του πλαισίου, ώστε να καλύπτει όλους τους εκδότες εταιρικών χρεογράφων, που να είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο. Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρθηκε, είναι καθολικό άρα δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ