Δωρεάν Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων από το Κέντρο Παραγωγικότητας για Ιούλιο και Αύγουστο

0

Προγράμματα κατάρτισης έχουν προγραμματιστεί για τους μήνες Ιούλιο και Αυγούστου, στο πλαίσιο του Έργου Προώθησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Παραγωγικότητας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
 
Σε ανακοίνωση το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου αναφέρει ότι τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν από τον Σεπτέμβριο του 2017 και εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Τα Προγράμματα/Εργαστήρια απευθύνονται, κυρίως, σε εργαζόμενους και εργαζόμενες του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα και άνεργα άτομα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη.

Advertisement