Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου

0

O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 17/03/2021

Advertisement
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ – INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000
    
 ΕΥΡΩ/EURO (€)  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:58,304.26  
    
ΔΕΙΚΤΗΣTIMH% MET.ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEXVALUE% DIFF.VALUE (€)
FTSE/CySE 2036.190-0.66057,094.260
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ39.960-0.79016,687.020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ810.9000.0000.000
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ60.910-0.62058,304.260
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ761.580-3.7002,076.900
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ837.840-0.83041,617.240
FTSE Med  (16/03/2021)4,838.7501.160 
FTSE/XA – XAK Τραπεζικός Δείκτης427.930-1.260 
    
    
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από 
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.  

Πηγή: ΚΥΠΕ