Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου | Στη βιόσφαιρα των κυπριακών startups

0

Για δεκαετίες η Κύπρος έχει καθιερωθεί ως ένας ζωντανός επιχειρηματικός κόμβος με μια διαρκώς ακμάζουσα οικονομία. Οι οικονομικές επιδόσεις της Κύπρου καταγράφονται σε παγκόσμιες εκθέσεις και έρευνες, καταδεικνύοντας πως η Κύπρος καταλαμβάνει ολοένα και καλύτερες θέσεις τα τελευταία χρόνια.  Το κυπριακό επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι ένα αναδυόμενο οικοσύστημα, ειδικότερα από το 2011-2012 και μετέπειτα, όπου και παρατηρήθηκαν οι αρχικές πρωτοβουλίες για δημιουργία των πρώτων startups. Έκτοτε, οι μελέτες δείχνουν πως το κυπριακό οικοσύστημα συνεχώς ωριμάζει και εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο αριθμός των ενεργειών που έλαβε η κυβέρνηση για τη βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, το σύνολο πολιτικών για νεοφυείς επιχειρήσεις πχ. η Cyprus Startup Visa , που αποτελούν μέρος της κυβερνητικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, συνέβαλαν σημαντικά στην επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πλέον κίνητρα να μετεγκατασταθούν στην Κύπρο, αλλά και οι ίδιοι οι επενδυτές έχουν κίνητρα  να επενδύσουν σε startups με έδρα την Κύπρο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περισσότερα που πρέπει να γίνουν, για την πλήρη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στη Κύπρο.   Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τις τοπικές νεοφυείς επιχειρήσεις είναι, κατά την μαρτυρία των ίδιων των startuppers, η εξεύρεση χρηματοδότησης, η ποιοτική υποστήριξη σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και η επαρκής εξωστρεφής προσέγγιση.

Advertisement

Η έλλειψη χρηματοδότησης στο αρχικό στάδιο καταγράφεται ως μια από τις πιο μεγάλες ανησυχίες. Οι λόγοι για τον αποκλεισμό μιας startup από τη λήψη επαρκούς χρηματοδότησης αφορούν παραδοσιακά στην προσαρμογή στην αγορά προϊόντων και τη νέα στρατηγική αγοράς.   Όμως, με την εισαγωγή του ταμείου Cyprus Equity Fund (CEF) για startups σε αρχικό στάδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναθέσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) τη διαχείριση μιας νέας δεξαμενής χρηματοδότησης για την υποστήριξη καινοτόμων εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων με έδρα την Κύπρο. Το  CEF θα διαθέσει χρηματοδότηση κινδύνου σε εταιρείες που αναζητούν πρωτίστως κεφάλαια εκκίνησης για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και έργα. Έτσι το CEF θα γίνει ο κύριος μηχανισμός για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό σε κάποιο βαθμό, θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει και την αυξανόμενη συρρίκνωση της ιδιωτικής χρηματοδότησης, λόγω και της αυξανόμενης υποχώρησης των επενδυτών των ΗΠΑ.

Με αυτή τη νέα εξέλιξη, καθίσταται παράλληλα αδήριτη η ανάγκη ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την παρακολούθηση της πορείας του οικοσυστήματος με βάση συγκεκριμένες μετρήσεις και τη σύγχρονη μεθοδολογία. Μια σύγχρονη, επίσημη δημόσια βάση δεδομένων για προώθηση της διαφάνειας, τη συγκέντρωση πληροφοριών και την παροχή στους επενδυτές ενός επαρκούς τρόπου πληροφόρησης και ελέγχου, για τη λήψη informed decisions για τις επενδύσεις τους. Απαιτείται καλύτερη επικοινωνία και διαφάνεια όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς επίσης και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων. Έτσι επιτυγχάνεται και η ποιοτική υποστήριξη κατά την ανάπτυξη.

Η ενίσχυση του διαλόγου, της ανταλλαγής ιδεών αλλά και η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημιουργούν συνθήκες εξωστρέφειας, κοινής συνέργειας και οράματος.

Εν κατακλείδι,  υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να φέρουμε στην εξίσωση, και αυτό είναι αφενός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ειδικά στις κρατικές υποδομές, και αφετέρου η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η γυναικεία ηγεσία και η πολυσυλλεκτικότητα ιδεών από διαφορετικά backgrounds, θα συμβάλει στον εμπλουτισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του νέου Κυπριακού μοντέλου βιώσιμης οικονομίας και ανάπτυξης.

Της Τζώρτζιας Κωνσταντίνου-Παναγιώτου

Εκπρόσωπος Τύπου / Μέλος ΔΣ Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

Μέλος του Advisory Board του European Lawyers Foundation

Δικηγόρος, Ιδρύτρια / Διευθύνουσα Συνέταιρος CONSTANTINOU PANAYIOTOU & CO LLC – GCPLAW

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #38