€603 εκατ. το όριο δαπανών Ιανουαρίου, λιτότητα και περισυλλογή ζητά ο ΓΔ ΥΠΟΙΚ

0

Τον περιορισμό των δαπανών του κράτους στις απολύτως απαραίτητες μέσα σε «πνεύμα περισυλλογής» ζητά για τον Ιανουάριο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή, έπειτα από την έγκριση δωδεκατημορίου από τη Βουλή μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού για το 2021.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ. Παντελή προς τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, Επιτρόπους και Ανεξάρτητες Αρχές, οι επιτρεπόμενες δαπάνες για τον Ιανουάριο βάσει του δωδεκατημορίου που ενέκρινε η Βουλή, ανέρχονται σε €603 εκατ (ένα δωδέκατο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2020).

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητα μου ότι η διενέργεια δαπανών θα διέπεται από πνεύμα περισυλλογής και λιτότητας, θα περιορισθεί στις απόλυτα απαραίτητες και θα συνάδει με την προαναφερθείσα απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων», αναφέρει στην εγκύκλιό του ο Γιώργος Παντελή.

Όπως αναφέρει ο κ. Παντελή, δεδομένης της απόφασης της Βουλής, τον Ιανουάριο και μέχρι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2021 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021 – 2023 καμία νέα δέσμευση δεν θα πρέπει να αναληφθεί και κανένα αίτημα για πολυετή δέσμευση δεν θα πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠΟΙΚ για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς.

Σημειώνει ακόμη πως για τις θέσεις των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εντός του 2020 και ο διορισμός τους θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα διενεργούνται δαπάνες εφόσον επαρκούν οι πιστώσεις με βάση το δωδεκατημόριο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου.about:blank

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Παντελή, μετά τον καθορισμό των ορίων δαπανών για κάθε εξουσία, ανεξάρτητη υπηρεσία, Υπουργείο και Υφυπουργείο για τον μήνα Ιανουάριο μεταφορές κονδυλίων θα γίνονται μόνο από άρθρα της ίδιας ομάδας δαπανών.

Ωστόσο, εξαίρεση αποτελούν οι πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν εκτάκτως το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Όπως εξηγεί ο κ. Παντελή λόγω του ότι η πανδημία συνεχίζεται, αν απαιτηθεί θα μπορούν να μεταφερθούν πιστώσεις σε άλλα άρθρα του προϋπολογισμού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχετικά με την πανδημία, νοουμένου ότι δεν θα ξεπεράσουν το ποσό που αναλογεί στο σχετικό δωδεκατημόριο, ύψους €62,1 εκατ. περίπου.

Προϋπολογισμός 2021: Μόνο οι άκρως απαραίτητες αλλαγές

Στην εγκύκλιό του, ο κ. Παντελή ενημερώνει πως ήδη το ΥΠΟΙΚ έχει αρχίσει την επεξεργασία του νέου προϋπολογισμού για το 2021 και του ΜΔΠ 2021-2023 στον οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 και 9 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο προτίθεται να υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση το συντομότερο δυνατόν.

«Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές που θα ενσωματωθούν θα είναι οι άκρως απαραίτητες. Ως εκ τούτου παρακαλείστε όπως μην υποβάλετε νέα αιτήματα για συμπερίληψη στον νέο υπό επεξεργασία προϋπολογισμό», τονίζει ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ