Επισημοποίηση της συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και ARIS

0

Η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων ARIS (A REALLY INSPIRING SPACE), ενισχύθηκε μέσω ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας προς όφελος της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Το ARIS, που σημαίνει A Really Inspiring Space, προσφέρει εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων φοιτητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. και ενισχύει τη δικτύωση της πανεπιστημιακής κοινότητας με επιχειρήσεις που φιλοξενεί.

Advertisement

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή της απαραίτητης υποδομής, κατάρτισης και εξοπλισμού για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών των νέων σε κερδοφόρες επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα προωθηθούν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει τεχνογνωσία σε κοινούς τομείς και θα επιδιώξει να συμμετάσχει από κοινού σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη και τον Διευθυντή του ARIS Νίκο Σ. Κυριακίδη, προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη φοιτητών και ακαδημαϊκών του ΤΕΠΑΚ σε διάφορα προγράμματα του ARIS. Το ARIS αποτελεί πρωτοβουλία της Deloitte και της Τράπεζας Κύπρου, και στοχεύει στην ενδυνάμωση νεοφυών επιχειρήσεων που θέλουν να αρχίσουν το επιχειρηματικό ταξίδι από τη Λεμεσό. Απευθύνεται τόσο σε κυπριακά startups όσο και σε ομάδες από το εξωτερικό.

Το πρωτόκολλο επισφραγίζει τη μέχρι σήμερα συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και δρομολογεί κοινές επιστημονικές και εκπαιδευτικές συνέργειες, αλλά και τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο φορέων θα παρουσιάζονται μέσα από κοινές ενέργειες διάχυσης όπως συνδιοργανώσεις και δημοσιεύσεις.